Đáp án JLPT N3 7/2019 chuẩn đầy đủ nhất!

Đáp án JLPT N3 7/2019 chuẩn đầy đủ nhất!

Hiện tại đã có đầy đủ đáp án N3 rồi nhé! các bạn vào đây xem để so sánh với bài làm của mình nhé!

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4
1 2 1 4
5 6 7 8
3 1 3 4
問題2 9 10 11 12 13 14
3 4 1 2 4 2
問題3 15 16 17 18 19 20
1 3 1 2 1 2
21 22 23 24 25
3 2 4 3 4
問題4 26 27 28 29 30
3 4 2 1 1
問題5 31 32 33 34 35
4 4 2 3 1
N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6
2 4 4 1 2 1
7 8 9 10 11 12 13
3 2 4 3 2 3 3
問題2 14 15 16 17 18
1 3 3 2 2
問題3 19 20 21 22 23
4 2 4 3 1
N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)
問題4 24 25 26 27
1 4 2 3
問題5 28 29 30 31 32 33
4 2 1 3 3 2
問題6 34 35 36 37
4 2 1 3
問題7 38 39
4 3
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6
2 1 3 2 2 2
問題2 1 2 3 4 5 6
2 3 1 3 1 3
問題3 1 2 3
1 4 4
問題4 1 2 3 4
2 1 1 3
問題5 1 2 3 4
2 3 2 2
5 6 7 8 9
2 1 3 1 1

phần mềm học tiếng Nhật chúc các bạn thi đỗ với điểm số cao nhé!

Gửi Phản Hồi

avatar

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.